Vad investerar man i?

På Tessins plattform marknadsförs endast fastighetsrelaterade projekt och investeringar. Tessin upplåter i dagsläget sin plattform endast till projektägare som avser att marknadsföra ej överlåtbara skuldebrev (direktlån) eller preferensaktier i privata onoterade aktiebolag.

Till vanliga frågor