Toppmodern våning i Hornstull

Stockholm

Lån

Investera i ett vindsvåningsprojekt i eftertraktade Hornstull på Södermalm i Stockholm. Projektägaren har förvärvat en vindsyta där en helt ny vindsvåning om 104 kvm ska byggas. Bygglov har beviljats och byggstart skedde i december 2016. Lånet löper med en årsavkastning om 9 % och återbetalning sker inom 6 - 8 månader.

Översikt

En bostadsutvecklare har förvärvat en råvindsyta på Södermalm mitt i Stockholms innerstad. Utvecklaren planerar en ombyggnation av råvindsytan till en ny lägenhet med toppmodern inredning och utrustning. Efter ombyggnad kommer vindsvåningen ha en storlek på 104 kvm.

Råvindsytan förvärvades i september 2016 och tillträde skedde i början av november. Bygglov har beviljats, och byggstarten skedde i december 2016. Ombyggnaden är planerad att slutföras under april månad 2017. Bostaden kommer därefter att läggas ut till försäljning under maj månad.

Bolaget har varit verksamt sedan 2011 och arbetar med utveckling av olika typer av fastighetsprojekt som flerbostadshus, hotell och vandrarhem samt privata villor.

Fastigheten är belägen i Hornstull, ett av de mest eftertraktade områdena på Södermalm i Stockholm i direkt anslutning till Hornstulls nybyggda galleria och tunnelbana.

Bolaget tar nu in lån om 5 mkr från Tessins investerare för att delfinansiera projektet. Lånet säkerställs genom pant i bostadsrätten (råvindsytan) samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Kort löptid 6 - 8 månader
  • Eftertraktat bostadsläge
  • 9 % årsavkastning - pant i bostadsrätten

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt en digital teckningsanmälan.

Projektet

Fastigheten Bulten 21 på Långholmsgatan i Stockholm byggdes 1912 och består av två byggnader; gathuset med adress Långholmsgatan 7 och gårdshuset med adress Långholmsgatan 7A. Fastigheten omfattar en area om 949 kvm och är upplåten med tomträtt. Huset inrymmer 37 bostäder och 2 lokaler för uthyrning, totalt 2 135 kvm, samt den nu upplåtna och oinredda råvinden på plan fem, belägen i gårdshuset.

Bostadsutvecklaren förvärvade råvinden den 30 september 2016 och har för avsikt att bygga om ytan till en vindsvåning. Efter färdigställande kommer bostaden att omfatta en boarea på 104 kvm. I samband med ombyggnaden kommer även ett tillhörande källarförråd att byggas i gårdshusets källare, och trapphuset till gårdshuset kommer att byggas om. Ombyggnaden utförs i egen regi av Svensk Ytplanering AB

Färdigställandet planeras till mitten av april 2017. Vindsvåningen kommer därefter att inredas inför säljstart och sedan läggas ut till försäljning på den öppna marknaden i maj månad. SkandiaMäklarna har fått försäljningsuppdraget.

Föreningen bildades 2007 och förvärvade fastigheten 2009. Den totala boarean uppgår till 2 050 kvm och av de 37 bostäderna i fastigheten är sex fortfarande hyreslägenheter. I fastigheten finns även två lokaler om totalt 85 kvm som är fullt uthyrda till näringsidkare. Föreningen har god ekonomi och kommer efter vindsprojektet var obelånad. Årsavifterna är likaså låga i förhållande till omgivande bostadsrättsföreningars.

Transaktion och kapitalstruktur

Råvindsytan har förvärvats av Svensk Ytplanering AB. Bindande förvärvsavtal ingicks den 30 september 2016 med tillträdesdag 1 november 2016.

Köpeskillingen uppgick till 4,5 mkr. Det totala kapitalbehovet beräknas uppgå till cirka 8,3 mkr. Kapitalbehovet finansieras genom egen insats från Låntagaren på 3,3 mkr och junior belåning om 5 mkr från Tessins investerare.

Tidigare projekt

SoFo Södermalm, Stockholm

Centralt i trendiga SoFo på Södermalm i Stockholm byggdes en underjordisk källare om till ett modernt vandrarhem med 22 rum. Ombyggnaden stod klar år 2015.

Storängen, Nacka

I Storängen byggdes ett flerbostadshus om 854 kvm med totalt tre exklusiva lägenheter. Svensk Ytplanering utförde totalentreprenaden och byggnaden stod klar år 2014.

Jakobsberg

Fastigheten förvärvades 2014 för omgående rivning och nybyggnad av 25 lägenheter och tre lokaler samt garage. Försäljning av bostadsrätterna påbörjas 2016.

Gruvfogden, Huddinge

I Huddinge byggdes en energiklassad villa om 160 kvm med till större del ekologiska byggmaterial. Svensk Ytplanering utförde totalentreprenaden. Byggnaden stod klar år 2015.

Hornstull

Fastigheten ligger i ett av Stockholms mest eftertraktade områden Hornstull, mitt på Södermalm i centrala Stockholm. Hornstull hör till Högalids församling och har 31 321 invånare (2015).

På gångavstånd från fastigheten finns massor av butiker, kaféer och restauranger, både i Hornstulls galleria, som ligger endast 100 meter från fastigheten, och på gatorna runt omkring. Den nybyggda gallerian stod klar 2013 och erbjuder allt från nischade butiker, matvaruaffärer och ett flertal restauranger. På senare år har även flera populära marknader etablerat sig i området. Större mataffärer och postens serviceställen finns både i Hornstulls Galleria och på Reimersholme. Vid Hornstull finns också vårdcentral, bibliotek och systembolag.

Området har fina rekreationsområden för härliga promenader och joggingturer. Känner man för att bada så finns flera populära badplatser, antingen strandbad på Långholmen eller i Tantolunden, eller om man hellre badar i bassäng inomhus så väljer man Liljeholmsbadet.

Kommunikationerna är utmärkta där tunnelbanans röda linje tar dig från Hornstull till T-centralen på 8 minuter. Flera busslinjer passerar också Långholmsgatan såsom buss 3, 4, 54 och 77.

Marknad

De boende inom församlingen Högalid är lite äldre än snittet för Stockholms län med en medelålder på 41 år jämfört med Stockholms Län där snittet ligger på 38,3 år. Stadsdelens medelinkomst är 366 000 kr, vilket är 5,6 procentenheter över genomsnittet för Stockholms Län. Arbetslösheten befinner sig i dagsläget på 2,2 procent, nästan 2,5 gånger lägre än genomsnittet för Stockholms län, där arbetslösheten ligger på 6,7 procent. Ungefär 67,5 procent av förvärvsarbetande har en eftergymnasial utbildning, vilket är lite över 10 procentenheter högre än snittet.

Högalids bostadsbestånd består av 61,1 procent bostadsrätter och 38,9 procent hyresrätter varav 10,9 procent är allmännytta. Genomsnittspriset för en bostad på Södermalm har de senaste tre månaderna legat på 86 572 kr per kvadratmeter, vilket är lite lägre än genomsnittspriset för centrala Stockholm där snittet legat på 92 127 kr per kvadratmeter. Fastigheter på Långholmsgatan har ett genomsnittspris på ungefär 90 800 kr per kvadratmeter. Priset i området förväntas öka med 3 procent det närmaste halvåret enligt Svensk Mäklarstatistik.

Ömer Parlayan

Ömer Parlayan • Ägare och VD

Ömer är entreprenör och äger och driver Svensk Ytplanering AB. Ömer har arbetat med fastigheter sedan 1999 och har drivit projekt både i egen regi samt totalentreprenaduppdrag. Ömer har byggt flertalet nya fastigheter, exempelvis flerbostadshus i Nacka och Jakobsberg och nya bostadsvillor. Han har även drivit ett antal hotell- och vandrarhemsprojekt, bland annat ombyggnad och renovering av ICA:s före detta huvudkontor för Ibis Hotells räkning, Mosebacke Hostel samt ett modernt vandrarhem på Södermalm i Stockholm som omfattade 1 350 kvm. För att driva projektet på Långholmsgatan samarbetar Ömer med ett team av personer med utbildning och erfarenhet inom fastighetssegmentet

Lennart Bellberg

Lennart Bellberg • Projektledare

Lennart Bellberg har cirka 35 års entreprenörserfarenhet verksam inom fastighetsområdet. Han har arbetat som planeringsingenjör, platschef, arbetschef och avdelningschef, VD samt arbetat med att planera, samordna och leda större husbyggnadsprojekt. Under 25 år har Lennart innehaft flertalet chefspositioner med ansvar för ekonomi, personal och samordning av verksamheten. Lennarts erfarenhet sträcker sig från programarbete och projektering till produktion och överlämnande. De senaste 11 åren har uppdragsledning, projektledning, och projekteringsledning varit huvudsakliga uppgiften och under senaste åren även med ansvar för husgruppen samt marknad inom region Stockholm. Uppdragsgivarna har varit och är till 65 % offentliga sektorn.

Investeringsvillkor

Vad investerar man i?

Investeringen sker genom direktlån (”Lånen”) till Svensk Ytplanering AB (556856-2721) (”Låntagaren”) för exploatering av en vindsvåning (”Vindsvåningen”) på Långholmsgatan 7 på Södermalm i Stockholm.

Vindsvåningen pantsätts som säkerhet för Lånen.

Årsräntan på Lånen uppgår till 9 % med ränteutbetalning i samband med att Lånen återbetalas. Låntagaren väljer huruvida Lånen i sin helhet ska återbetalas antingen 15 augusti 2017 eller 15 oktober 2017. Ingen amortering eller ränteutbetalning sker under Lånens löptid.

Maximalt 200 investerare accepteras i detta projekt.

Tidsplan

Reservationstid 3 februari 2017 - 7 februari 2017
Utskick investerarmaterial: Preliminärt 1-2 dagar innan teckningsperiodens början
Teckningsperiod 8 februari 2017 - 12 februari 2017
Inbetalning Senast 3 bankdagar efter betalningsanmodan

Observera att tidsplanen är preliminär. Teckningsperioden kan komma att tidigareläggas vid stort intresse i projektet.

Säkerhet för lånen

Som säkerhet för Lånen så pantsätts Vindsvåningen. Vindsvåningen är belägen inom bostadsrättsföreningen Bulten 21 (769616-4123), på Långholmsgatan 7 i Stockholm. Vindsvåningen har en bruttoarea (BTA) på 118 kvm med en beräknad boarea (BOA) på 104 kvm. Låntagaren förvärvade Vindsvåningen från bostadsrättsföreningen för 4,5 mkr med tillträde 1 november 2016.

Kapitalstruktur

Köpeskillingen för förvärvet av Vindsvåningen uppgick till 4 500 000 kronor. Entreprenadkostnaden för exploateringen beräknas uppgå till 3 000 000 kronor inklusive moms medan räntekostnader och övriga finansieringskostnaderna (inkl avgift till Tessin, avgift för Agenten etc) beräknas uppgå till totalt 700 000 kr. Därutöver kalkylerar Låntagaren med oförutsedda kostnader om ca 120 000 kr. Den totala kostnaden inklusive förvärvet av Vindsvåningen beräknas således uppgå till 8 320 000 kronor. Försäljningsintäkten för den färdigställda Vindsvåningen beräknas uppgå till ca 10 400 000 kronor (100 000 kr/kvm) vilket ger en beräknad projektvinst på totalt 2 080 000 kronor.

Agent

Långivarnas samtliga rättigheter kommer exklusivt och uteslutande att utövas av Intertrust (Sweden) AB (”Agenten”) som anlitats av Låntagaren för att agera låneagent samt för att hålla säkerheten (dvs panten i Vindsvåningen) för långivarnas räkning. Den enskilde långivaren kommer därmed vara förhindrad att på egen hand agera gentemot Låntagaren. För att Agenten ska agera gentemot Låntagaren vid försenad eller utebliven återbetalning, eller av annan anledning, så behöver vissa förutsättningar vara uppfyllda, såsom särskilda majoritetskrav, att Agenten garanteras kostnadstäckning etc.

Observera att de exakta villkoren framgår av det skuldebrev inklusive allmänna villkor som ska signeras digitalt och som distribueras tillsammans med investerarmaterialet.

Hur går det till?

Investeraren anmäler intresse för att investera genom att ”reservera andelar” på Tessin.se. Bolaget avgör sedan vilka investerare som erbjuds att delta i emissionen och riktar därefter ett skarpt erbjudande till dessa, vilket inkluderar investerarmaterial samt elektroniskt skuldebrev via Scrive.

Bundenhet för investerare uppstår när det elektroniska skuldebrevet undertecknats via Scrive.

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att låna ut. Inom kort får du sedan ett investeringsmemorandum, ytterligare finansiell information samt ett skuldebrev för digital signering.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Investeringsmål

  5.000.000 kr

Antal investerare 0
Investeringsslag Lån
Löptid 6 - 8 mån
Årligt avkastningsmål 9 %
Minimiinvestering 20.000 kr
Detta projekt är fulltecknat och vi tar inte längre emot reservationer.
Miriam
Några frågor?
Kontakta mig så berättar jag mer!
Miriam
Kundservice

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker