Seniorboende med guldkant

Västervik

Investera i en ny typ av seniorboende.


Fastighetsutvecklaren vill erbjuda Västerviks seniorer en ny typ av trygghetsboende i form av kooperativa hyresrätter. Genom en egen insats kan de boende erbjudas en lägre hyra än en vanlig hyresrätt. Detta tillsammans med tillgång till gemensamhetsytor, närhet till god service och butiker samt kommunikationer skapar ett attraktivt alternativ till den egna villan eller lägenheten. Fastighetsutvecklaren har tagit fram ett boendekoncept för seniorer som fokuserar på livskvalitet och värden såsom social gemenskap, aktivitet och friskvård.

Fastighetsutvecklaren är specialiserad på senior- och trygghetsboende och har en familjetradition av husbyggnation med mer än 10.000 hus byggda under 1900‐talet.

Investeringens styrkor

  • Vinstdelning plus löpande avkastning med 3 % per år
  • 70 % bindande hyresavtal innan byggstart
  • Trolig blockförhyrning av kommunen

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan. Kort efter att du reserverat distribueras sedan ett investeringsmemorandum, värderingar, en legal granskning samt en digital teckningsamälan.

Marknaden i Västervik

Västervik är en vackert belägen kuststad och ett populärt turistmål med omkring 700.000 gästnätter om året. Utöver turismen är den marina industrin dominerande i staden, särskilt inom småbåtstillverkning.

Orten är med sina 36.500 invånare en viktig regionstad i östra Småland, varav drygt 21.000 bor i centralorten, 3.000 i Gamleby, 1.300 i Ankarsrum och 1.300 i Överum. Övriga bor i de mindre tätorterna eller på landsbygden.

De största arbetsgivarna i kommunen är bland annat Ankarsrum Industries AB, Gunnebo AB, Överums Bruk, Elfa Sweden AB, SlipNaxos AB, Landstinget i Kalmar län och Västerviks kommun. Sjukhuset som tillhandahåller specialistvård och har ett stort upptagningsområde är också en betydande arbetsgivare.

Åldrande befolkning och bostadsbrist - en möjlighet

Boendemiljön i Västervik är attraktiv. Stadskärnan är välbevarad och närheten till havet och den natursköna skärgården ger staden en unik karaktär. Nyproduktionen av bostäder har under de senaste fem åren varit relativt låg trots en stor efterfrågan. Det kommunala bostadsbolaget har bland annat byggt två trygghetsboenden de senaste två åren vilka alla är fullbelagda och har flera års kötid.

Den tilltagande bostadsbristen har slagit hårt mot dagens ungdomsgeneration och det finns ett uppdämt behov av bostäder för att unga människor ska kunna etablera sig på bostadsmarknaden. Till det kommer en våg av nyanlända som omedelbart behöver någonstans att bo. De äldre generationernas bostadsbehov är oftast inte lika akut – de bor redan någonstans. Men snart kommer antalet unga att minska år från år – även i absoluta tal – alltmedan åldersgruppen 65+ ökar med över 30.000 personer om året. År 2030 kommer det att finnas bortåt en halv miljon fler invånare över 65 år - men tusen färre i åldern 20–29 år.

Ökningen av antalet äldre kommer att fortgå under lång tid framöver och till följd av den bristande tillgängligheten i bostadsbeståndet kan många äldre efter hand hamna i en ohållbar bostadssituation.

Projekt

Avsikten med projektet är att bygga ett attraktivt seniorboende i Västervik. Förutom privata lägenheter ska det finnas gemensamma utrymmen både inom- och utomhus samt tillgång till viss service. Byggnaden som ska uppföras består av en vinkelformation med tre våningar enligt gällande detaljplan. Byggnaden föreslås placeras så att uteplatsen blir vänd mot söder och väster. Alla byggnader och utemiljöer kommer att ha full tillgänglighet. Upplåtelseformen kommer vara kooperativ hyresrätter där Västerviks kommun är en trolig hyresgäst till delar av fastigheten.

Bolaget kommer att ingå bindande avtal med hyresgäster motsvarande minst 70 % av fastighetens av boendeytan innan byggstart sker. Den totala projektkostnaden beräknas uppgå till 65 mkr och projekttiden beräknas till cirka 18 månader. Projektet kommer att finansieras genom (i) byggkreditiv från bank på 45 mkr (ii) egen insats från fastighetsutvecklaren på 10 mkr och (iii) investering från Tessins investerarnätverk på 10 mkr. Fastigheten har förvärvats från Västerviks kommun och detaljplanen har vunnit laga kraft. Tillträde till fastigheten sker efter att bygglov beviljats.

Utöver projektet i Västervik planerar bolaget en rad olika satsningar inom seniorboende runt om i Sverige. De flesta projekten är i pågående markanvisningstävlingar och i skisstadiet. Orter som Jönköping, Växjö, Kalmar, Umeå, Örnsköldsvik och Borås är några exempel där de söker möjligheter.

Tidsplan

Januari 2016 Marknadsföring av bostäder och bokningar, samt inlämnande av bygglov
Maj 2016 Bygglov vinner laga kraft, anbudsförfrågan klar och sammanställd
Juni 2016 Entreprenadavtal med entreprenör tecknas
Juli 2016 Projektering påbörjas
September 2016 Schaktning
November 2016 Gjutning av plattor
Januari 2017 Leverans av stommar
April 2017 Leverans av byggelement / prefab
Maj 2017 Invändigt arbete och installationer
Augusti 2017 Besiktning och inflyttning

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om projektet reserverar du andelar. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan. Kort efter att du reserverat distribueras sedan ett investeringsmemorandum, värderingar, en legal granskning samt en digital teckningsamälan.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Investeringsmål

  10.000.000 kr

Antal investerare 0
Investeringsslag Preferensaktier
Årligt avkastningsmål Vinstdelning
Minimiinvestering 50.000 kr
Detta projekt är fulltecknat och vi tar inte längre emot reservationer.
Miriam
Några frågor?
Kontakta mig så berättar jag mer!
Miriam
Kundservice

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker