Investera i Hyresrätter nära Karlstads universitet

Karlstad

Investera i uppförandet av 212 studentlägenheter i Karlstad. Markarbetet väntas inledas under oktober 2018 och inflyttning är planerad till Q4 2019. Projektet har beviljats statligt investeringsstöd om ca 30 mkr, vilket utbetalas efter färdigställandet. Lånet löper över 14 - 20 mån med 11 % årsavkastning och säkerställs med pant i tomträtt, aktiepant och proprieborgen.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto