Tessin i korthet

Crowdfunding för fastighetsprojekt - utan avgifter
och mellanhänder

Två synvinklar

Varför Tessin?

Användare

Investerare
  • Vill direktinvestera i konkreta fastighetsprojekt
  • Tillgång till en avkastningsnivå som tidigare krävt mycket kapital och kontakter
  • Oberoende från finansmarknadens svängningar

Fastighetsbolag

Projektägare
  • Vill göra större eller fler projekt eller förvärv
  • Letar efter ett tillskott av externt eget kapital
  • Vill ta in externa aktieägare för en hälsosammare riskspridning