Hyresfastigheter i Mellansverige

Småland

Bli direkt delägare i en bostadsportfölj om drygt 100 lägenheter i Mellansverige. Beståendet omfattar flera centralt belägna fastigheter, varav en har en kommunal hyresgäst. Fastigheterna är tänkta att förvaltas långsiktigt och förväntas ge god avkastning årligen över tid.

Notera att bilden ovan inte kommer från de aktuella fastigheterna

Om fastigheterna

En fastighetsutvecklare specialiserad på ombildning av hyresfastigheter har förvärvat en bostadsportfölj om drygt 100 lägenheter i en stad i Mellansverige. Beståendet omfattar flera fastigheter, varav en har en kommunal hyresgäst. Fastigheterna är tänkta att förvaltas långsiktigt och ombildning är inte planerad.

Hyresfastigheterna ligger centralt i orten och huvuddelen av hyresvärdet kommer från bostäder. Ägare idag är en erkänd aktör inom fastighetsbranschen.

Fastighetsutvecklaren kommer långsiktigt förvalta fastigheten och bjuder nu in investerare att bli delägare i samband med förvärvet. Köpet är till fullo finansierat och är inte beroende av externa investerare.

Investeringens styrkor

  • Högt löpande driftsnetto (yield) och låg vakansgrad
  • Centralt belägna fastigheter i en kommun med stabil positiv tillväxt
  • Attraktiva bostadskvarter och bra lokal förvaltningsenhet
  • Möjlighet att sälja andelar inom 4 år till förutbestämt pris

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Så snart du reserverat andelar så blir du kontaktad av fastighetsutvecklaren som kommer att förse dig med ytterligare information och intruktioner.


Notera att bilden ovan inte kommer från de aktuella fastigheterna

Styrkan med hyresfastigheter

Hyresfastigheter har ofta en förutsägbar intäktsström
Intäkterna kommer från den hyra som betalas av hyresgästerna till ägaren/investeraren. Hyresavtal ingås ofta med många separata hyresgäster, och ibland med långa löptider, vilket ger en stabilitet och förutsebarhet av framtida intäktsflöden.

Intäktsmodellen är lätt att förstå
Med lägre vakansgrad och ökade hyror ökar den totala intäktsmassan, och tvärtom när vakansgraden ökar och hyrorna minskar. Även kostnader som är förknippade med reparationer och renoveringsbehov är enkla att förutspå.

Stabila kassaflöden
En långsiktig ägare med sund belåningsgrad behöver inte oroa sig nämnvärt för tillfälliga prisnedgångar på fastighetsmarknaden. En fastighet med positiva kassaflöden genererar löpande avkastning till ägaren vilket innebär att ägaren sällan är tvungen att sälja i panik utan kan, tvärtom, invänta gynnsamma marknadsförhållanden innan investeringen avvecklas.

Kan erbjuda inflationsskydd
Eftersom investeringen görs i en real tillgång kan fastigheter erbjuda ett bra skydd mot inflation.

Maximera värdet på hyresfastigheten

En hyresfastighet ökar i värde med rätt åtgärder. Utöver uppenbara åtgärder som renoveringar och andra standardhöjningar så kan exempelvis följande åtgärder vara värdedrivande:

1. Ändra användningsområde

Fastighetens värde baseras på dess användningsområde och möjliga intäkter. Exempel på åtgärder som kan vara värdedrivande är att omvandla hyresrätter till bostadsrätter samt att ändra mixen av hyresgäster.

2. Dela upp fastigheten

Många fastigheter har en större tomt än vad som är absolut nödvändigt för den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Att sälja av en del av tomten är ett enkelt sätt för att få loss kapital, höja avkastningen och öka lönsamheten.

3. Hyreshöjning

Undersök hyresnivån i närområdet – för låga hyror är inte bara förödande för de löpande intäkterna utan även för fastighetens värde.

4. Refinansiera

Värdet på fastigheten kan påverkas av låne- och räntenivåer. Det gäller att analysera fastighetens finansiella status för att hitta rätt nivå mellan eget kapital och lånat kapital. Rätt finansiering kan ge ett högre marknadsvärde.

Exit - hur får man tillbaka pengarna?

Hyresfastigheter i rätt läge och skick och med rimliga avkastningsnivåer är generellt sett lätta att avyttra. Istället för en vanlig avyttring så kan det vara attraktivt att omvandla hyreslägenheterna till bostadsrätter och därmed avyttra fastigheten till hyresgästerna. För den ägare som önskar att få loss kapital utan att för den skull helt gå ur investeringen kan delförsäljning eller refinansiering av fastigheten vara lämpliga alternativ.

Informationsträff

Fastighetsutvecklarna bakom projektet bjuder in till en enklare informationslunch om fastighetsbeståndet. Syftet är att berätta mer kring de praktiska detaljerna kring förvärvet och ge en chans att ställa frågor direkt till projektägaren.

När?

3 februari 2015, kl 12.15 - 13.15

Lunch serveras.

Var?

Jakobs torg 3, 111 52, Stockholm (vån 3)

Konto på Tessin krävs för att komma på lunchen. Registrera konto här.


Anmäl dig här!


Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Rest kapital

  2.500.000 kr

Antal investerare 24
Investeringsslag Preferensaktier
Årligt avkastningsmål 11,5 %
Minimiinvestering 50.000 kr
Detta projekt är fulltecknat och vi tar inte längre emot reservationer.
Miriam
Några frågor?
Kontakta mig så berättar jag mer!
Miriam
Kundservice

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker