Vindkraftverk med säkerställt elpris

Kalmar

Investera i två högkvalitativa och redan driftsatta vindkraftverk med säkerställda intäkter.

Översikt

Ett investmentbolag som investerar i samhällsnyttig och förnyelsebar infrastruktur planerar att utöka sitt vindkraftsbestånd och tar nu in kapital för att förvärva två nya vindkraftverk i södra Sverige. Bolaget äger sedan tidigare en tredjedel av ett obelånat vindkraftverk i Kalmar kommun.

Koncernens innehav består idag av totalt 65,2 vindkraftverk för 700 mkr, där 10 stycken av kraftverken är halvägda och 40 stycken ägs till 20 %. Resterande vindkraftverk är helägda. Utöver detta äger koncernen även en fastighetsportfölj i Västra Götaland med 316 hyreslägenheter samt 2 500 kvm kommersiella lokaler som delfinansierats av Tessin i ett tidigare projekt.

Intäkterna från elproduktionen i vindkraftverken säkerställs genom terminskontrakt och elcertifikat. Terminskontrakt reglerar ett förutbestämt elpris under en viss löptid och speglar marknadens förväntningar på framtida prisutveckling.

Därutöver tillkommer även statligt stöd i form av elcertifikat. Elcertifikatsystemet är marknadsbaserat och ska öka produktionen av el från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt. Tillsammans med terminerna ger elcertifikaten på så sätt förutsägbara intäkter under hela investeringens löptid.

I maj 2015 noterade bolaget en obligation på Nasdaq Stockholms Sustainable Bond List, till ett värde av 500 mkr, som löper ut i maj 2019. Obligationen innehar den eftertraktade Green Bond-certifieringen som attraherar många institutionella investerare.

Investeringens styrkor

  • Förutsägbara intäkter
  • 11 % fast preferensränta
  • Årlig inlösenrätt från 2018

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt en digital teckningsanmälan.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Rest kapital

  18.040.000 kr

Antal investerare 198
Investeringsslag Preferensaktier
Löptid Inlösen från 2018
Årligt avkastningsmål 11 %
Minimiinvestering 50.000 kr
Detta projekt är fulltecknat och vi tar inte längre emot reservationer.
Miriam
Några frågor?
Kontakta mig så berättar jag mer!
Miriam
Kundservice

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker