Familjehus i Mälardalen

Stockholm

Investera i nyproduktion av villor i Mälardalen. Lånet löper med 9 % årlig avkastning och återbetalning sker efter 12 månader.

Översikt

Ett fastighetsbolag som startade 2015 med målsättningen att skapa bostäder i Stockholm och Mälardalen, bygger nu tio nya bostäder i Strängnäs, Hässelby och Hökarängen i Stockholm. Grundarna av bolaget har en solid fastighetsbakgrund och fastighetsutvecklingsexpertis och har under det senaste året arbetat aktivt med markanskaffning för nya bostadsprojekt.

Projekten består av åtta friliggande villor samt ett parhus. Byggstart har skett på fyra av tomterna, resterande kommer att byggstarta under våren och sommaren 2017.

Fastighetsutvecklaren tar nu in 10 mkr i lån för att delfinansiera färdigställandet av projekten, med aktiepant i bolaget som äger fastigheterna samt proprieborgen från ägarbolaget. Lånet löper på 12 månader med 9 % årsavkastning.

Projektets styrkor

  • Erfaret team med bakgrund från fastighetsbranschen
  • Bygglov har beviljats för samtliga projekt
  • Kort löptid på 12 månader

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt ett digitalt skuldebrev.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Rest kapital

  10.470.000 kr

Antal investerare 109
Investeringsslag Lån
Löptid 12 mån
Årligt avkastningsmål 9 %
Minimiinvestering 50.000 kr
Detta projekt är fulltecknat och vi tar inte längre emot reservationer.
Miriam
Några frågor?
Kontakta mig så berättar jag mer!
Miriam
Kundservice

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker