Prisbelönt utvecklare med exklusiva bostäder

Stockholm

En prisbelönt bostadsutvecklare med projekt i Stockholms innerstad och i attraktiva förorter söker nu kapital för att utveckla exklusiva bostadsrätter. Löpande fast kupongutbetalning.

Investera i bostäder

En prisbelönt bostadsutvecklare med projekt i Stockholms innerstad och i attraktiva förorter söker nu kapital för att utveckla exklusiva bostadsrätter. Löpande fast kupongutbetalning.

Aktien planeras att noteras under år 2016 vilket, utöver den löpande avkastningen, medför en potentiell kursvinst på investeringen. Fram till noteringen har investerarna årligen en möjlighet att bli inlöst och därmed återfå investerat kapital.

Om bolaget och projekten

Fastighetsutvecklaren utvecklar bostäder med högre standard än de större och traditionella byggbolagen och undviker standardlösningar. Ett anpassat boende kräver mer kunskap och omsorg, men i gengäld skapas ett bättre boende, nöjdare kunder och i slutändan högre lönsamhet.

Fastighetsutvecklaren säljer vanligtvis sina bostadsprojekt först efter att de färdigställts, och inte på ritning. Denna affärsmodell binder mer kapital under en projektcykel, men å andra sidan kan fastighetsutvecklaren ta bättre betalt för sina bostäder. Människor betalar helt enkelt mer för en färdig bostad, som de kan se och känna på, och blir dessutom ofta nöjdare med slutprodukten.

Investeringens styrkor

  • Löpande fast kupongutbetalning med årlig inlösenmöjlighet och potentiell kursvinst vid notering
  • Prisbelönt fastighetsutvecklare med exklusivt fokus
  • Bostadsprojekt på en uppåtgående marknad

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Så snart du reserverat andelar så blir du kontaktad av fastighetsutvecklaren som kommer att förse dig med ytterligare information och intruktioner.

Bostadsmarknaden i Stockholm

Enligt Boverket har priserna på bostadsrätter i Stockholm de senaste åren ökat kraftigt. Förklaringen tycks vara en snabbt stigande befolkningsökning, en god konjunktur och mycket låga räntor. Bostadsbyggandet ligger på en historiskt hög nivå, men är ändå otillräcklig sett till nuvarande efterfrågan.

Bostadsrättspriserna i Storstockholm har sedan slutet av 2012 ökat i snabb takt. Priserna för bostadsrätter ökade med hela 6 % under perioden januari till mars 2015 i Stockholms stad. Exempelvis låg bostadsrättspriserna i Stockholms stad hela 17 % högre det första kvartalet jämfört med första kvartalet föregående år, vilket också bekräftas av Svensk Mäklarstatistik som visar på en årlig ökning på 16 %.

Genomsnittligt pris per kvadratmeter var nästan 60 000 kr under det första kvartalet i år. Bostadsrätterna har haft en mycket kraftigare prisutveckling än småhus. Bostadsrättspriserna har stigit med 54 procent jämfört med motsvarande period 2010.

Stadig inflyttning

Under 2014 ökade Storstockholms befolkning med 35 000 personer, vilket var strax under genomsnittet för de senaste fem åren. 60 procent av befolkningstillväxten förklaras av ett positivt flyttningsnetto, medan 40 procent av ökningen hänförs till ett födelseöverskott.

Befolkningen ökade i alla kommuner i regionen. Storstockholms totala folkmängd är nu nära 2,2 miljoner. I Stockholms stad bor 912 000 personer.

Rekordintresse

SBAB:s Mäklarbarometer indikerar att mer än var femte bostadsrätt säljs innan visning i Stockholm. Även aktiviteten på tjänster som Hemnet bekräftar att intresset är rekordstort.

”Vi ser ett rekordintresse både för att köpa och sälja bostäder och det finns inga tecken på att trenden ska avta inom överskådlig tid. Under de senaste två veckorna har det kommit ut fler bostadsrätter än någonsin till försäljning. Det är intressant att notera att det skrotade amorteringskravet inte verkar ha kylt av marknaden” säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.

Hushållens förväntningar håller i sig

Även hushållens förväntningar på bostadspriserna håller i sig. I SEB:s Boprisindikator svarar 76 % av hushållen att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året, vilket också är det högsta notering som ditills uppnåtts.

"Många faktorer ligger bakom uppgången men tyngst väger de låga räntorna, urbaniseringen och det låga byggandet som trots att det nu ökar har skapat ett stort bostadsunderskott i många delar av landet", menar Jens Magnusson, SEB:s privatekonom.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Rest kapital

  18.110.000 kr

Antal investerare 166
Investeringsslag Preferensaktier
Löptid +12 mån
Årligt avkastningsmål 13 %
Minimiinvestering 50.000 kr
Detta projekt är fulltecknat och vi tar inte längre emot reservationer.
Miriam
Några frågor?
Kontakta mig så berättar jag mer!
Miriam
Kundservice

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker