Erkänd fastighetsutvecklare mot notering

Stockholm

En fastighetsutvecklare med premiumprojekt i Stockholms bästa lägen genomför nu en kapitalanskaffning inför kommande notering.

Översikt

En fastighetsbolag som utvecklar fastigheter genom byggnation av råvindar, påbyggnader på befintliga fastigheter, nyproduktion, samt konvertering/ombyggnation av hyresfastigheter till bostadsrätter, söker kapital för att växa.

Bolagets affärsidé är att skapa projekt med tydlig integrerad design, property branding och unik arkitektur utifrån varje byggnads förutsättningar. Fastighetsbolaget har idag ett tiotal pågående utvecklingsprojekt i Stockholm med ett totalt försäljningsvärde om ca 500 mkr samt en kraftigt växande pipeline. Bara under Q3 2016 så inleds produktionen av fem nya projekt i innerstan i Stockholm.

Ledningen har arbetat med projektutveckling av bostäder sedan 2004, och drygt 400 lägenheter har sedan start förvärvats, förvaltats och utvecklats. Organisationen har byggt upp en omfattande erfarenhet av förädling och förvaltning av bostadsfastigheter i premiumsegmentet.

Bolaget har tidigare rest kapital kapital via Tessin och emitterar nu preferensaktier med 11 % årsavkastning inför en planerad notering under 2017. Syftet med emissionen är att finansiera en expansion av verksamheten och förvärva nya projekt. Skulle notering utebli finns möjlighet att lösa in preferensaktierna 2019.

Investeringens styrkor

  • Planerad notering 2017
  • Preferensaktie med 11 % årlig avkastning
  • Gediget track-record med projekt i A-lägen

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt en digital teckningsanmälan.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Rest kapital

  22.380.000 kr

Antal investerare 195
Investeringsslag Preferensaktier
Löptid Planerad notering 2017
Årligt avkastningsmål 11 %
Minimiinvestering 50.000 kr
Detta projekt är fulltecknat och vi tar inte längre emot reservationer.
Miriam
Några frågor?
Kontakta mig så berättar jag mer!
Miriam
Kundservice

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker