Försålda bostadsrätter i Haninge – etapp 1

Stockholm

Investera i en fastighetsutvecklare med försålt projekt i Haninge i södra Stockholm. Projektet innefattar 78 bostäder och förhandsförsäljningen av etapp 1 är avslutad med 70 % tecknat. Investeringen löper med 11 % årlig avkastning.

Översikt

Ett fastighetsbolag med målsättningen att skapa moderna, yteffektiva och prisvärda bostäder, har inlett produktionen av ett projekt i den nya stadsdelen Vegastaden i Haninge.

Bostäderna ska bestå av små, funktionella lägenheter och inriktar sig mot unga vuxna. Bolaget bygger 78 yteffektiva bostäder om 1 - 3 RoK, med planerad inflyttning under sommaren 2019. Inflyttningen sammanfaller även med öppningen av den nya pendeltågsstationen i Haninge, belägen ca 400 m från projektet

Det inledande arbetet med projektet delfinansierades med en kapitalresning via Tessin i juni 2017 på ca 10 mkr. Bolaget emitterar nu ytterligare preferensaktier i moderbolaget med en årsavkastning på 11 %. Syftet med emissionen är att delfinansiera färdiggställandet av projektet. Försäljningsstart är planerad till 27 augusti 2017.

Investeringen omfattar en emission om 9,75 mkr (med möjlighet till överteckning upp till 14,63 mkr) och har en löptid om 34 månader.

Projektets styrkor

  • Etapp 1 försålt till 70 %
  • Track-record med projekt i attraktiva lägen
  • 11 % årlig avkastning

Reservera andelar i projektet nu

Missa inte chansen att reservera andelar i projektet. Att reservera andelar är en icke-bindande intresseanmälan där du indikerar beloppet du kan tänka dig att investera. Inom kort får du sedan ett utförligt investeringsmemorandum, finansiella rapporter samt en digital teckningsanmälan.

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Intresserad av detta projekt? Registrera ett konto eller logga in för att få veta mer.

Registrera konto

Rest kapital

  12.655.500 kr

Antal investerare 155
Investeringsslag Preferensaktier
Löptid 34 mån
Årligt avkastningsmål 11 %
Minimiinvestering 39.000 kr
Detta projekt är fulltecknat och vi tar inte längre emot reservationer.
Miriam
Några frågor?
Kontakta mig så berättar jag mer!
Miriam
Kundservice

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om risker