Så fungerar det
Placera ditt kapital i fastigheter

Direktinvestera på dina villkor

Tessin.se är en crowdfundingplattform för dig som vill placera ditt kapital direkt i fastigheter, utan krångliga avgiftsstrukturer och mellanhänder. Här kan du som investerare, genom att gå ihop med andra, investera i projekt du tror på och samtidigt få en bra avkastning på ditt kapital.

Att komma igång är enkelt. Allt du behöver göra är att registrera ett konto. Att registrera ett konto är kostnadsfritt och krävs för att kunna investera i fastighetsprojekt.

Tessin i korthet

Crowdfunding för fastighetsprojekt - utan avgifter
och mellanhänder

Två synvinklar

Varför Tessin?

Användare

Investerare
  • Vill direktinvestera i konkreta fastighetsprojekt
  • Tillgång till en avkastningsnivå som tidigare krävt mycket kapital och kontakter
  • Oberoende från finansmarknadens svängningar

Fastighetsbolag

Projektägare
  • Vill göra större eller fler projekt eller förvärv
  • Letar efter ett tillskott av externt eget kapital
  • Vill ta in externa aktieägare för en hälsosammare riskspridning

Registrera dig för att bevaka kommande projekt

Registrera konto