Söker du kapital till ditt nästa fastighetsprojekt?

I behov av finansiering?

Snabbare och flexiblare med digital fastighetsfinansiering

Via Tessin kan ni skräddarsy en finansieringslösning utifrån just era behov genom att välja seniorlån, juniorlån eller eget kapital kombinerat med önskad säkerhetsstruktur, avkastningsnivå och löptid. Då Tessins investerare, till skillnad från banken, inte styrs av diverse finansiella regelverk så kan ni typiskt sett gå upp något i belåningsgrad vilket ger en kraftfullare finansiell hävstång och därmed en helt annan avkastning på eget kapital.

En kapitalanskaffning kan med fördel kombineras med en underliggande belåning från bank eller annan finansiär. I mindre investeringar så är det dock fullt möjligt att enbart finansiera sig via Tessin utan inblandning av andra aktörer.

Rest kapital

717 308 500 kr

Genomförda projekt

60

Investerare i nätverket

31 795

Tid för att resa 30 MSEK

2 - 3 veckor

Vilket värde tillför Tessin?

Mer än bara kapital

Förutom tillgången till kapital så har våra tidigare projektägare lyft fram ytterligare värden med att använda sig av Tessin.

Utvalda case

Tidigare projekt

Erik Nordin

erik@tessin.se
Transaktionsansvarig