Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Kommentar om att Axxonen Properties avvecklar sin verksamhet

Tessin har under veckan mottagit information i media om att fastighetsutvecklaren Axxonen Properties avvecklar sin verksamhet på grund av det rådande marknadsläget. Axxonen Properties har sedan 2015 emitterat preferensaktier och riktat erbjudanden via Tessins plattform vid tre tillfällen, samt ett lån kopplat till projektet Altitude i början av 2017. Informationen om avvecklingen bekräftades senare genom en lägesuppdatering till…

Jonas Björkman