Om investeringar och fastigheter

Investeringsbloggen

Tessins investerarskola #11: Varför svenska fastigheter?

Fastighetsvärdena och antalet fastighetstransaktioner har på senare år gått starkt framåt över hela Europa men minskade under första halvåret 2016. Transaktionsvolymen minskade med cirka 30 % under första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period 2015. Under samma period ökade däremot den svenska transaktionsvolymen med 29 %, vilket är den näst snabbaste ökningen i Europa efter den finska marknaden.…

Jonas Björkman

NFT Ventures och Stronghold investerar i Tessin

Stronghold Invest och NFT Ventures går in som delägare i Tessin för att stötta bolagets offensiva tillväxtplan. Tessin, Skandinaviens snabbast växande crowdfunding-plattform för fastigheter, har det senaste året på ett framgångsrikt sätt finansierat ett flertal fastighetsprojekt och tar nu nästa steg i bolagets tillväxtsatsning. ”Crowdfunding håller på att förändra sättet vi finansierar fastigheter på, och det…

Jonas Björkman

Tessins investerarskola #9: Det här med risk

Att alla investeringar är förknippade med någon typ av risk är nog de flesta medvetna om. Om inte annat blir man ständigt upplyst om detta via schablonartade varningstexter från fondbolag och emissionsinstitut. Men vilka risker är specifika för just fastighetsinvesteringar? Naturligtvis skiljer sig riskerna åt mellan projekten beroende på underliggande fastigheten, projektägaren, motparter, geografisk placering etc, men…

Jonas Björkman

Tessins investerarskola #8: Nytt skatteförslag slår mot fastighetsbranschen

Vi har i Tessins investerarskola #4 lyft frågan om paketering av fastigheter och de skatte- och transaktionsmässiga fördelar som detta för med sig. I mars 2017 överlämnades däremot betänkandet “ Utredningen om vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet ” till regeringen, vilken kan komma att påverka fastighetsbranschen framöver. De framlagda reglerna föreslås träda i kraft den…

Jonas Björkman