Attefallshus som lösning på bostadsbristen

Attefallshus har, sedan de nya reglerna infördes 2014, blivit möjliga att bygga utan att behöva söka bygglov. Det har gjort det möjligt för privatpersoner att få extra kassaflöden genom att hyra ut dessa som bostäder. Men är det en bra investering som skulle kunna lösa bostadsbristen? Det är ingen hemlighet att det i Sverige råder bostadsbrist…

Nicholas Ahonen

Historisk crowdfunding #1 - Stadshuset och kopparboken

Trots att crowdfunding har ökat i popularitet från att ha varit nästan helt okänt i början av 2010-talet, är det inte en så ny företeelse som man kunde tro. Genom historien har liknande finansieringslösningar tillämpats för att många berömda byggnader ska ha kunnat byggas. Du kan lära dig mer om några av dem i den här serien om…

Nicholas Ahonen

Du har väl inte glömt Tessins investerarskola?

Repetition är kunskapens moder. Det gäller även när det kommer till investeringar. Det kan vara bra att emellanåt fräscha upp sina kunskaper och därför vill vi påminna om vår investerarskola som vi tidigare har lagt upp på bloggen och som även har fått sig ett litet ansiktslyft. Ämnen som tas upp är bland annat en kort beskrivning…

Jonas Björkman

Om pant och borgen – Hur säkerheter fungerar

De kapitalanskaffningar som marknadsförs via Tessin har över tid skiftat från att i huvudsak ske i form av preferensaktier till lån från investeraren till projektägaren. Detta beror på att investeringarna på så vis kan bli något säkrare tack vare möjligheten för låntagaren att ställa säkerheter för lånet, något som inte är möjligt vid emission av preferensaktier. Detta innebär…

Nicholas Ahonen

Så deklarerar du dina Tessin-investeringar

Syftet med dina fastighetsinvesteringar är givetvis att de ska bära frukt och ge avkastning. Denna avkastning ska också beskattas och eftersom Tessin erbjuder både investeringar i form av lån och preferensaktier, kan skatten skilja från projekt till projekt. Dessutom ser det annorlunda ut beroende på om du investerat som privatperson eller genom ett aktiebolag. Därför har vi sammanställt…

Nicholas Ahonen

Mår man bra - presterar man bra

Varför Tessin inte vill sockerförgifta sin personal Vi vill att vår personal ska må riktigt bra. Vi vill att personalen hos oss ska kunna komma till jobbet och prestera på topp – men också komma hem i tid med energi över till barn och respektive. I tisdags på semmeldagen så gjorde en arbetsgrupp på …

Niels Bosma

Varför finns det en minimiinsats på Tessins investeringar?

Tessin grundades med målet att ge fler möjligheten att direktinvestera i fastigheter. Därför kan det tyckas förvånande att de flesta investeringar har en relativt hög minimigräns. Skälet är ett lagkrav som Tessin inte rår över. Den svenska aktiebolagslagen inverkar på Tessins verksamhet och dess plattform på flera sätt. Enligt aktiebolagslagen får privata bolag…

Pontus Fall

Snabbguide: Fem steg inför en fastighetsinvestering

Marknads- och omvärldsanalys Innan du specialstuderar projektet måste du bilda dig en uppfattning om hur ekonomin mår i stort. September 2008, precis när finanskrisen precis bröt ut, var en dålig tid att satsa pengar i byggprojekt, hur grundligt planeringen än kan ha sett ut på pappret. Nästa steg är att titta på hur marknaden för…

Pontus Fall

Möt Tessinarna

Del I: Nicodemus Tessin den äldre (1615–1681) Vi på Tessin har som bekant lånat vårt namn från en känd arkitektsläkt. Men vilka var egentligen Tessinarna och varför är de fortfarande ihågkomna för sin arkitektur? Följ med på en historisk återblick. Först ut: Tessin den äldre. Nicodemus Tessin den äldre växte upp i Stralsund…

Pontus Fall

Framtidens A-lägen

Location, location, location är ett gammalt mantra inom fastighetsbranschen som betonar lägets vikt för efterfrågan och pris. Läget är fortfarande avgörande, men enligt Fredrik Bergström, affärsområdeschef för WSP Analys, ska det inte enbart definieras i termer av avstånd till stadens centrum. Så vilka faktorer är det som man ska hålla utkik…

Pontus Fall