Nu kan du också investera i fastigheter

Pågående projekt Så fungerar det

Attraktiva möjligheter

Utvalda projekt

Se alla fastighetsprojekt

Risker?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i projekten kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.